Giúp đồng nghiệp sửa laptop được em trả công hậu hĩnh

Giúp đồng nghiệp sửa laptop được em trả công hậu hĩnh

Nội dung phim

Giúp đồng nghiệp sửa laptop được em trả công hậu hĩnh, laptop của em đồng nghiệp gặp vấn đề không thể sử dụng được có tính nhiệt tình hay giúp đỡ người khác nên tôi đã giúp em nó giải quyết vấn đề, sau khi làm cho laptop của em sử dụng được bình thường em đồng nghiệp vô cùng biết ơn tôi và đương nhiên là em nó sẽ trả công cho tôi rồi em thì không có tiền nên đã trả công tôi bằng tình dục...