Đang bàn chuyện với đối tác em người yêu vào thổi kèn

Đang bàn chuyện với đối tác em người yêu vào thổi kèn

Nội dung phim

Đang bàn chuyện với đối tác em người yêu vào thổi kèn, đang gọi điện nói chuyện bàn về kế hoạch phát triển tiếp theo với đối tác thì em người yêu dâm đãng lại vào thổi kèn, em làm như thế này thì đầu óc đâu mà bàn kế hoạch với đối tác nữa thế là thanh niên này đã cúp máy rồi nện em người yêu xong mới làm gì thì làm, em người yêu ngon như thế này thì bỏ đối tác để nện em cũng là điều dễ hiểu.