Chơi thân với nhau đổi người yêu cho nhau tìm cảm giác mới

Chơi thân với nhau đổi người yêu cho nhau tìm cảm giác mới

Nội dung phim

Chơi thân với nhau đổi người yêu cho nhau tìm cảm giác mới, 4 người cùng là bạn chơi rất thân với nhau cảm thấy địt nhau với người yêu của mình đã quá chán rồi nên cả 4 đã đồng ý đổi người yêu cho nhau để tìm cảm giác mới, không để mất thêm thời gian 4 người dẫn nhau vào phòng cởi quần áo ra rồi làm tình tập thể với nhau, có lồn lạ và buồi lạ nên 4 người địt nhau vô cùng sung sức.